top of page
solidarity logo

הסתיימה הרשמת

הסרטים לתחרויות

במסגרת פסטיבל 2019

ההרשמה למסגרות התחרותיות לסרטים ישראליים בנושא זכויות אדם הסתיימה.
המהדורה הבאה של  סולידריות, פסטיבל תל אביב לקולנוע וזכויות אדם תתקיים בסינמטק תל אביב בתאריכים 5-10.12.2019. 
תשובות יישלחו למגישים בשבועות הקרובים.  
בנוסף, יתקיימו בפסטיבל הקרנות מיוחדות של סרטים בינלאומיים
 וסרטים ישראליים מחוץ למסגרות התחרותיות. 
 
תכנית הפסטיבל תתפרסם בתחילת חודש נובמבר 2019.
bottom of page