תודה רבה על הנכונות לתמוך בפסטיבל סולידריות.
פרטים על הדרכים לתמוך בפסטיבל ובפעילות שלו משך כל השנה יתפרסמו בהקדם.


למידע נוסף:
solidarityfestivaloffice@gmail.com

052-2648977

תמכו בפסטיבל

סולידריות