top of page

תחרות סטודנטים

מועדי הקרנה:

יום ב׳ 13/12 | 17:00 | סינמטק

לחשוף מנגנון

Exposing a Mechanism

ישראל, 2021, 23 דק׳.

עברית, כתוביות בעברית ובאנגלית.

בימוי: עמרי ליטבק

הסרט מתאר את מערכת היחסים שנוצרת בין עמרי, סטודנט צעיר לקולנוע ובין היוצרת רננה רז. הסרט מכיל קריינות של מיילים אותם הם כותבים אחד לשנייה. בהדרגה שניהם מגלים שהם חווים את העולם בצורה דומה. שניהם בוחנים  מנגנונים נורמות חברתיות ומערערים עליהן. עמרי מגיע לצפות בהצגות של רננה, השימוע המבוססת על  פרשת פיטוריו של המורה אדם ורטה, וב - wart מופע המציג דימויים מלחמתיים כיצירה אנושית. במהלך ההתכתבות, רננה מציעה שהסרט יתמקד גם בעמרי ושיתאר איך כתוצאה מהאספרגר שלו הוא מתבונן על דברים אחרת. בתחילה עמרי מסרב אבל כשהוא מבין שרננה רואה בו יותר מפרטנר לעבודה הוא מסכים. שניהם משוחחים מול מצלמה ומעמיקים את הקשר ביניהם.

bottom of page