לוח הקרנות

שבת

יום ו׳

יום ה׳

יום ד׳

יום ג׳

יום ב׳

יום א׳

שבת

יום ו׳

יום ה׳

אולם 3

אולם 2

אולם 1

17:00

אני לא לבד

תחרות בינלאומית

19:00

כתמים | הקרנת בכורה, בנוכחות היוצרים

תחרות ישראלית

21:00

מאסר בית

הקרנה מיוחדת

17:00

נולד חופשי 

תחרות בינלאומית

19:00

סוף הדרך - הנשים של סטנדינג רוק 

תחרות בינלאומית

21:00

גנון הלילה 

תחרות בינלאומית

20:00

לילה בחיפה | בנוכחות היוצרים

ערב פתיחה